Forklaring af rapporten

Kriterier og score

Hvilke kriterier benytter sikkerpånettet.dk sig af?

Sikkerpånettet.dk kontrollerer den korrekte implementering af moderne internetstandarder, der forbedrer sikkerheden og pålideligheden på internettet. En score på 100% betyder, at et websted, en e-mail-server eller en internetforbindelse overholder vores testnorm. Denne norm er baseret på internationale anbefalinger og best practices fra internetsamfundet. 'Det er vigtigt at huske, at der kan være relevante grunde til, at man ikke skal lande på 100%. Som med så meget andet, når det kommer til sikkerhed, er det en afvejning af tilgængelighed og sikkerhed.'

Vil kriterierne blive korrigeret? ?

Kriterier på sikkerpånettet.dk blive justeret over tid, i takt med teknologien. Justeringer vil blive annonceret her på sitet. Nye del-tests vil (som regel) ikke have indflydelse på den samlede score, når de frigives med status "Anbefalet" eller "Valgfri". Når de tilføjes til ”Påkrævet” vil de påvirke testen.

Hvordan forholder score sig til sikkerhed?

Selvom mange af de testede standarder bidrager til et højere sikkerhedsniveau på dit domæne, e-mailserver eller internetforbindelse, betyder en 100% scorer ikke nødvendigvis, at en online service er fuldstændig sikker. Der er flere aspekter, der er vigtige for sikkerheden, men som ikke indgår i sikkerpånettes scope. Sikkerpånettet er lavet som en compliance- og ikke som en ren sikkerhedstest.

Hvordan er testrapporten struktureret?

 • Sikkerpånettet.dk indeholder tre overordnede test; for domæner, e-mailservere og internetforbindelser.
 • Disse består af testkategorier, der inkluderer forskellige delundersøgelser. For eksempel er en af de vigtigste tests domænetesten, der indeholder en testkategori på HTTPS, der har en delundersøgelse på HSTS.
 • En delundersøgelse kan have et af følgende tre kravniveauer (i overensstemmelse med RFC 2119):

  • PÅKRÆVET ('skal')
  • ANBEFALES ('bør')
  • VALGFRI ('kan')
 • Når en delundersøgelse enten er 'ANBEFALET' eller 'VALGFRI', nævnes dette i testforklaringen.

Hvordan beregnes den procentuelle score?

 • Hver hovedtest resulterer i en samlet procentuel score.
 • Hver testkategori i en hovedtest påvirker den samlede score jævnt. Hvis en hovedtest består af fire testkategorier, er den maksimale score for hver testkategori 25%. .
 • Kun delundersøgelse med status 'PÅKRÆVET' påvirker den samlede procentuelle score for en testkategori og i den samlede score.

Forklaring af ikoner i testkategorier

Bestået : Bestået: Bestået alle delundersøgelser ⇒ top-score i testkategori
Mislykket : Dumpet: PÅKRÆVET delundersøgelse dumpet ⇒ 0 i score
Anbefalet : OBS: Minimum én VALGFRI delundersøgelse dumpet ⇒ fuld score i testkategori
Information : OBS: Minimum én VALGFRI delundersøgelse dumpet ⇒ fuld score i testkategori
Fejl : Fejl: Eksekveringsfejl i mindst en delundersøgelse ⇒ intet resultat i testkategori

Forklaring af ikoner i delundersøgelser

Bestået : Bestået: PÅKRÆVEDE, ANBEFALEDE eller VALGFRIE delundersøgelser bestået ⇒ først: fuld score / sidstnævnte to: ingen indflydelse på samlede score
Mislykket : Dumpet: PÅKRÆVET delundersøgelse dumpet ⇒ 0 i score
Anbefalet : OBS: ANBEFALET delundersøgelse dumpet ⇒ ingen indflydelse på score
Information : OBS: Minimum én VALGFRI delundersøgelse dumpet ⇒ fuld score i testkategori
Fejl : Fejl: Eksekveringsfejl i mindst en delundersøgelse ⇒ intet resultat i testkategori
Ikke testbar : Ikke testbar: Ikke testet, fordi relaterede undersøgelser er dumpet ⇒ 0 i score